سؤال و پاسخ برنامه‌

sdsd - سؤال و پاسخ برنامه‌

( به 3 نفر از افرادی که پاسخ صحیح را ارسال نمایند، جوایز ارزنده‌ای اهدا می‌گردد )

سؤال برنامه‌ی اول ( 4 / 4 / 1398 )

در هنگام مراجعه به یک مؤسسه‌ی اعزام دانشجو چه نکاتی را باید در مجوز مؤسسه ملاحظه کرد؟

الف)  زمان انقضای تاریخ مجوز

ب)  درج نام کشور محدوده‌ی فعالیت مجوز                 

ج) قید نام مؤسسه در سایت وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری                 

د)  همه‌ی موارد

سؤال برنامه‌ی اول ( 11 / 4 / 1398 )

برای تأسیس شرکت لیزینگ از کدامیک از سازمان‌های ذیل، مجوز باید اخذ کرد؟

الف) بانک مرکزی

ب) نیروی انتظامی

ج) وزارت امور اقتصاد و دارایی

د) وزارت دادگستری

لطفاً عدد پاسخ صحیح را با به شماره 30000215 پیامک کنید.

نکته : برندگان در برنامه‌ی بعدی، معرفی خواهندشد.